پایه های اول و پیش

جشن عدد 10

برگزاری جشن عدد 10 برای پایه های پیش و اول در مدرسه دخترانه تجلی دانش.

در تاریخ 23/12/1402 دانش آموزان پایه های پیش و اول اعداد صفر تا 10 را به طور کامل یاد گرفتند. به همین مناسبت برای آنان جشنی تدارک دیده شد.

آموزش نحوه نگارش اعداد، ترتیب اعداد، مفهوم اعداد، شمارش اعداد و ... همه این ها بخشی از دستاوردهای دانش آموزان تا به این روز می باشد.

و در آخر با پذیرایی دانش آموزان با کیک روزی خاطره انگیز و به یادماندنی برای آنان رقم خورد.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/12/23