برگزاری جشن تکلیف پایه سوم

جشن تکلیف 1402

مراسم جشن تکلیف یک رویداد مذهبی است که در مدارس و بعضا در منازل نیز برگزار میشود.

وقتى پسر يا دختر به سنّ معيّنى رسيدند و بالغ شدند، به آنان «مكلّف» گفته مى شود. كسى كه به سنّ تكليف مى رسد، بايد دستورهاى دينى را انجام دهد و به واجبات عمل كند.

خاطره جشن تكليف، يك خاطره شيرين تربيتى و معنوى است. مناسب است كه نوجوانان عزيز، تاريخ دقيق تولّد خود را بدانند، تا بتوانند روز مكلّف شدن خود را طىّ مراسمى جشن بگيرند و شادى كنند.

 

حضور دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در امام زاده جعفر به همراه دبیر گرامی اشان خانم مرادی عزیز.

 

تاریخ انتشار مطلب : 1402/12/22