اجرای نمایشنامه

کشاورز

اجرای نمایشنامه کشاورز با همکاری دانش آموزان و دبیر محترم.

در این نمایشنامه ماسک های عروسکی به کمک دانش آموزان و معلم محترمشان طراحی و دیزاین شده است.

دانش آموزان تجلی دانش با همکاری با یکدیگر نمایشنامه کشاورز را اجرا کردند.

 

تاریخ انتشار مطلب : 1402/12/20