طرح ایما

مدیریت مدرسه به دست دانش آموزان

طرح جذاب ایما و اداره مدرسه توسط دانش آموزان منتخب مدرسه

مورخه 1401/12/10 ، روز چهارشنبه با حضور فعال و استقبال دانش آموزان ، طرح ایما که یک طرح کشوری است در مدرسه برگزار شد .

 ایما، خلاصه شده ی ( اداره ی یکروزه ی مدرسه ی ایران ) می باشد که طی برگزاری این طرح در یک روز خاص ، دانش آموزان اداره ی دفتر مدرسه و کلاس ها را به عهده دارند.

از اهداف این طرح ، یادگیری کار معلمی و دفتری برای دانش آموزان و کمک به تعیین شغل آنها در آینده است.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25