طرح برگزاری

کلاس های تابستانه 1402

در مردادماه امسال طرح کلاس های تابستانه با هدف مرور دروس سال اخیر و آمادگی برای سال آینده در مدرسه برنامه ریزی و اجرا شد.

این طرح با استقبال تعدادی از دانش آموزان و حضور معلمان هر مقطع اجرا شد و تا اوایل شهریور ادامه داشت.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25