جشن عدد 100

برای دانش آموزان پایه دوم ابتدیی

یکی از جشن‌هایی که در کلاس دوم دبستان برگزار می‌شود، جشن عدد 100 است.

جشن صد کلاس دوم در مدرسه برگزار می‌شود تا دانش آموزان با میل و علاقه بیشتری به آموختن ریاضی بپردازند. این جشن معمولا بعد از آموزش اعداد دو رقمی انجام می‌شود. درواقع، آخرین عددی که قبل از این جشن آموزش داده می‌شود 99 است. بعد از آشنایی عمیق دانش آموزان با عدد 100 و درک مفهوم و ارزش آن، آموزش جمع و تفریق و عملیات ریاضی بر روی آن آغاز می‌شود.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/25