روز ملی کودک

روزی برای بزرگداشت کودکان

هر کشوری روزی را به عنوان روز کودک در نظر میگیرد، روز ملی کودک در کشور ما 16 مهر می باشد.

روز ملی کودک یک تاریخ یادبود است که به افتخار کودکان و به منظور یادآوری حقوق آن ها برگزار میشود. کودکان روحیه لطیفی دارند و حساس ترین گروه جامعه هستند.

 

 هدف از روز ملی کودک فقط جشن گرفتن برای کودکان نیست، روز ملی به صورت کلی فرصتی برای ایجاد تغییر و آگاهی در سطح جهان است. این روز فرصتی است که حقوق کودکان را به خود یادآوری کنیم و آن ها را درک کنیم.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/24