به مناسبت گرامی داشت روز مادر

برگزاری جشن روز مادر

در دنیای امروزی که عشق و علاقه و محبت انسان ها نسبت به یک دیگر با حساب دو دوتا چهارتا به دست می آید این مادر است که بی هیچ چشم داشتی تمام مهر وعطوفت خود را نسبت به فرزند خود بروز میدهد. 13 دی 1402 را به مناسبت تولد حضرت فاطمه که نمونه کاملی از یک مادر می باشند را روز مادر نامیده اند.

تاریخ انتشار مطلب : 1402/10/20